Dinsdag 6 en woensdag 7 december is het weer verkiezingstijd op de TU/e. Dit betekent dat je, als student zijnde, weer je stem kan uitbrengen voor een van de studentenfracties. Om erachter te komen welke punten de beide fracties het komende jaar aan gaan pakken is het zeker een aanrader om op de website te zoeken naar deze punten.

Naast de verkiezingen voor de Universiteitsraad (UR), zijn er ook elk jaar verkiezingen voor de Faculteitsraad (FR). Waar de UR zich bezig houdt met TU/e brede zaken, doet de FR dat op faculteitsniveau. De UR vergadert bijvoorbeeld met het College van Bestuur, terwijl de FR vergadert met het faculteitsbestuur.

Verkiezingen