Een belangrijke stap die gezet kan worden op de TU/e is het wijzigen van de voertaal. Van Nederlands naar Engels is niet van de één op de andere dag gedaan, maar we kunnen we plannen maken hoe dit zo soepel mogelijk kan gebeuren. Wij als Eindhoven zijn veel makkelijker te vinden als we duidelijk naar buiten communiceren dat er hier Engels gesproken wordt. Voor een toekomstige Nederlandse student heeft dat geen nadelige gevolgen: men gaat er vanuit dat ook een middelbare scholier een degelijk niveau van Engels heeft. Die zou dus nog steeds prima kunnen meedoen in Eindhoven.

Het niveau van het Engels brengt ons bij een ander punt, namelijk de docenten. Tussen de vele medewerkers die de TU/e kent loopt er weleens een docent rond die de Engelse taal niet voldoende beheerst en daarom wel eens te makkelijk terug schakelt naar het Nederlands. Maar het kan ook een buitenlandse docent zijn die géén Nederlands spreekt en daarom verder gaat in het zogeheten steenkolenengels. Duidelijke eisen stellen aan het niveau van de Engelse taal van een docent moet er voor zorgen dat dit soort praktijken zich niet meer voor gaan doen en dit is dan ook iets waarvan de ESR denkt dat daar aan gewerkt moet gaan worden.