Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Technische Universiteit Eindhoven. Er worden universiteitsbrede zaken behandeld die voor de gehele Universiteit van toepassing zijn. De Universiteitsraad bestaat in totaal uit 18 leden, waarvan 9 studentleden en 9 personeelsleden. Momenteel bezet de Eindhovense Studentenraad 4 van de 9 studentzetels binnen de Universiteitsraad. Elk jaar wordt in december opnieuw de zetelverdeling bepaald door middel van de universiteitsbrede studentenverkiezingen.

 

Wat doet de studentenfractie?

Universiteitsraadsvergaderingen

Het belangrijkste binnen de Universiteitsraad is de Universiteitsraadsvergadering, die maandelijks op een maandagmiddag plaatsvindt. Tijdens deze vergadering zit de gehele UR alsmede gedelegeerden van andere belangrijke gremia (o.a. de dean Bachelor College, de dean Graduate School, directeur Onderwijs & Studentzaken) aan tafel met het College van Bestuur. Tijdens deze vergadering worden alle belangrijke universiteitsbrede  beleidsstukken en plannen uitgebreid besproken, waar nodig stelt de UR kritische vragen aan het College van Bestuur. Op vele stukken en plannen heeft de UR instemmingsrecht, op sommige stukken slechts adviesrecht. Om te bewerkstelligen dat de UR op één lijn ligt omtrent bepaalde plannen, wordt de week alvorens de UR-vergadering een vooroverleg gehouden met alle studenten- en personeelsfracties. Tijdens dit vooroverleg wordt de UR-vergadering uitgebreid voorbereid.

 

Praesidiumvergaderingen

De Praesidiumvergaderingen vinden elke dinsdagochtend plaats. Deze vergadering is slechts bedoeld voor de voorzitters van de studenten- en personeelsfractie, inclusief de voorzitter van de gehele Universiteitsraad. Daarnaast is ook het secretariaat van de UR aanwezig. Tijdens deze vergaderingen lichten de verschillende partijen elkaar in wat betreft de vorderingen binnen hun partij.

 

Fractievergaderingen

Wekelijks zit de studentenfractie bijeen om de nodige zaken door te spreken. Tijdens deze fractievergadering wordt de rest van de fractie ingelicht door de voorzitter wat besproken is in de Praesidiumvergadering. Daarnaast wordt besproken hoe de ESR doeleinden kunnen worden bereikt.

 

Commissievergaderingen

Binnen de UR bestaan er ook vele commissies. Deze commissies dienen ervoor om verder ‘in te zoomen’ op de verschillende onderwerpen waar de UR zich mee bezig houdt. In elke commissie zitten meestal twee fractieleden als vertegenwoordigers van hun eigen partij. Verschillende zaken worden uitgebreid besproken en zo af en toe schuift er een externe partij aan om een update te geven.